Ana Sayfa

Polinomlar

A. POLİNOMLAR olmak üzere, P(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + … + an × xn biçimindeki ifadelere x değişkenine göre, düzenlenmiş reel kat sayılı polinom (çok terimli) denir. Burada, a0, a1, a2, … an reel sayılarına polinomun kat sayıları, a0, a1 × x , a2 × x2 , ……

Devam

Parabol

A. TANIM olmak üzere, tanımlanan f(x) = ax2 + bx + c biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir. kümesinin elemanları olan ikililere, analitik düzlemde karşılık gelen noktalara f fonksiyonunun grafiği denir. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerinin gösterdiği eğriye parabol denir. f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiği (parabol), yandaki gibi…

Devam

Karmaşık Sayılar

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler z = α + bi Genel olarak karmaşık sayılar için “z“ harfi kullanılır. a ve b sayıları gerçel olup i² = -1 özelliğini sağlayan sanal birime i denir. Kimi zaman özellikle elektrik mühendisliğinde i yerine, j kullanılır. Ayrıca…

Devam

2. Dereceden Denklemler

2. DERECE DENKLEM TANIMI Ücretsiz özel ders videolari için tiklayin a , b , c sabit birer gerçel (reel) sayı ve a = 0 olmak üzere; a x2 + b x + c = 0 biçimindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. İkinci derece denklemin köklerinin varlığı araştırılırken; Δ = b2 – 4ac ifadesine…

Devam